041 223 449

Flex-c-ment ®

Material je enokomponentna cementna mešanica z dodanimi polimerskimi vlakni. Z unikatnim dekorativnim betonom lahko ustvarimo globoke stenske teksture z zelo realističnim naravnim kamnitim ali opečnatim izgledom. Ustvarja realističen 3D izgled različnih kamnitih in opečnatih vzorcev. Stenski sitem je bil testiran in razvit skozi leta za dosego optimalnega izgleda in obstojnosti.

flex c cement

Okrasne letve

Okrasne letve so narejena iz ekspandiranega polistirena (EPS). Zaščitene so s hidroizolacijskim premazom ter s kremenovim peskom, kar jim poveča trdnost in odpornost na temperature. Granulacija kremenovega peska je različna in odvisna od tega ali gre za zunanje fasadne ali notranje okrasne letve.


okrasne letve

Ostala gradbena dela

  • ● Rušitvena dela - rušenje objektov, vseh vrst zidov, nadstreškov, jaškov in odvoz materiala na deponijo.
  • ● Zemeljska dela - vključujejo izkopavanja in nasipavanja potrebna za vsa nadaljnja gradbena dela.
  • ● Tesarska dela - vključujejo izdelavo strešnih konstrukcij, nadstreškov, lesenih opažev, lesenih fasadnih oblog, …
gradbena dela